“ถิ่นวิทยาคารรับการตรวจราชการ”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) เพื่อเพิ่มศักยภาพของสถานศึกษาในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนในเขตพื้นที่ สพป.แพร่ 1 โดยมี นายอดุลย์ เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ. สพป.แพร่เขต 1 นางสาวศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ. กลุ่มอำนวยการ สพป.แพร่ 1 คณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงาน สพป.แพร่ 1นำคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ในการนี้มี นางสาวพัชรินทร์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) และคณะครู บุคลากร นักเรียนให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา การพัฒนาโรงเรียน คุณภาพของชุมชนเพื่อเตรียมแผนการรองรับตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อไป