วันคริสต์มาสและกิจกรรมวันปีใหม่

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรม วันคริสต์มาสและกิจกรรมวันปีใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากผู้อำนวยการและคณะครูเป็นจำนวนมาก เด็กๆสนุกสนานและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข