กิจกรรมเทศกาลวันมาฆบูชา ถิ่นวิทยาคาร

25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวพัชรินทร์  สามารถผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)  ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถ์วัดถิ่นใน พร้อมทั้งร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณวัด เพื่อทำคุณประโยชน์เนื่องในโอกาสเทศกาลวันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จะมาถึงนี้