เดินทางไกล-ฐานผจญภัย ลูกเสือ เนตรนารี ถิ่นวิทยาคาร

25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวพัชรินทร์  สามารถ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) และผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ได้จัดกิจกรรมการทดสอบเดินทางไกล และฐานผจญภัย ให้กับลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) โดยภาคเช้าจัดกิจกรรมเดินทางไกลตามถนนเส้นทางภายในเขตตำบลบ้านถิ่น และภาคบ่ายจัดกิจกรรมฐานผจญภัย จำนวน 4 ฐานภายในโรงเรียน