ถิ่นวิทยาคารร่วมนโยบาย “จังหวัดแพร่ฟ้าใส ไร้หมอกควัน 2564”

โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) โดยการนำของ นางสาวพัชรินทร์  สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมใจสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการลดหมอกควัน ฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยมาตรการงดเผาขยะในโรงเรียนและที่พักอาศัยในชุมชน ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้งด้วยแกนนำนักเรียนธนาคารขยะ และนำเศษหญ้า ใบไม้มาหมักทำปุ๋ยอินทรีย์แทนการเผาทิ้ง  อีกทั้งขอความอนุเคราะห์ร่วมมือจากเทศบาลตำบลบ้านถิ่นในการนำรถน้ำมาฉีดพ่นรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5