ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 โรงเรียนพิริยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *