ระบบเช็คผลการเรียนออนไลน์ โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)

               **กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 082-8878140 หรือ Facebook Fanpang โรงเรียน
สถิติ ปีการศึกษา 2563
อ.2
0%
อ.3
0%
ป.1
0%
ป.2
0%
ป.3
0%
ป.4
0%
ป.5
0%
ป.6
0%

นักเรียนรวมทั้งหมด 121 คน