Slide 1
ตรวจสอบผลการเรียน
Image is not available

**ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้แล้วทุกช่วงชั้น**
**โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน ในการกรอกรหัส**

Slide 1
ตรวจสอบผลการเรียน
Image is not available

**ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้แล้วทุกช่วงชั้น**
**โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน ในการกรอกรหัส**

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

กิจกรรมทัศนศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนลดค่าใช้จ่ายทาการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี)

โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนลดค่าใช้จ่ายทาการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี) แผนงานวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในการเรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้และสถานที่สำคัญในเขตอำเภอเด่นชัย อำเภอลองและอำเภอวังชิ้นในวันที่ 26 พฤศจิกยน พศ. 2563

ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ในช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่1

โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ทำการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ในช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่1 เพื่อให้พร้อมใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน และมีจำนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อนักเรียนโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)

วันคริสต์มาสและกิจกรรมวันปีใหม่

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรม วันคริสต์มาสและกิจกรรมวันปีใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากผู้อำนวยการและคณะครูเป็นจำนวนมาก เด็กๆสนุกสนานและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ ด.ญ.ปาณิสรา ถิ่นสุขนักเรียนโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ในฐานะผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร

“ถิ่นวิทยาคารรับการตรวจราชการ”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) เพื่อเพิ่มศักยภาพของสถานศึกษาในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนในเขตพื้นที่ สพป.แพร่ 1 โดยมี นายอดุลย์ เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ. สพป.แพร่เขต 1 นางสาวศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 นายพงศ์เดชน์…

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)