Slide 1
ตรวจสอบผลการเรียน
Image is not available

**ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้แล้วทุกช่วงชั้น**
**โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน ในการกรอกรหัส**

Slide 1
ตรวจสอบผลการเรียน
Image is not available

**ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้แล้วทุกช่วงชั้น**
**โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน ในการกรอกรหัส**

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

เข้ารับทุนการศึกษาจาก สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพัชรินทร์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) มอบหมายให้นายวีระพงษ์ ม้าเพ็ง ครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นำเด็กหญิงปภาวดี สวนสง่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 เข้ารับทุนการศึกษาจาก สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่ ณ หอประชุมนพรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

การสอนธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564  ตรงกับวันแรม 7 ค่ำ เดือน 4 (ใต้) เดือน 6 (เหนือ)  กำหนดการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2563  พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ณ สนามสอบวัดถิ่นใน (ขอใช้สถานที่สอบโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)) มีผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวนทั้งหมด 37 คน แบ่งเป็นนักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) จำนวน 23 คน…

ถิ่นวิทยาคารร่วมนโยบาย “จังหวัดแพร่ฟ้าใส ไร้หมอกควัน 2564”

โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) โดยการนำของ นางสาวพัชรินทร์  สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมใจสนองนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการลดหมอกควัน ฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยมาตรการงดเผาขยะในโรงเรียนและที่พักอาศัยในชุมชน ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้งด้วยแกนนำนักเรียนธนาคารขยะ และนำเศษหญ้า ใบไม้มาหมักทำปุ๋ยอินทรีย์แทนการเผาทิ้ง  อีกทั้งขอความอนุเคราะห์ร่วมมือจากเทศบาลตำบลบ้านถิ่นในการนำรถน้ำมาฉีดพ่นรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5

กิจกรรมเทศกาลวันมาฆบูชา ถิ่นวิทยาคาร

25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวพัชรินทร์  สามารถผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)  ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถ์วัดถิ่นใน พร้อมทั้งร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณวัด เพื่อทำคุณประโยชน์เนื่องในโอกาสเทศกาลวันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จะมาถึงนี้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)